Beadle George Wells
 
Encyklopedia PWN
Beadle
[bị:dəl]
George Wells Wymowa, ur. 22 X 1903, Wahoo (stan Nebraska), zm. 9 VI 1989,
genetyk amerykański;
1937–46 profesor Uniw. Stanforda, 1946–61 profesor Kalifornijskiego Inst. Technologii w Pasadenie, 1961–68 uniw. w Chicago; czł. m.in. Nar. Akad. Nauk w Waszyngtonie, Tow. Król. w Londynie; 1958 otrzymał (wspólnie z E.L. Tatumem i J. Lederbergiem) Nagrodę Nobla za badania nad genetycznym uwarunkowaniem reakcji biochem. w organizmie (prowadzone na Neurospora crassa — grzybie z klasy workowców); Genetics and Modern Biology (1963), The Language of Life (1966, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia