Bauer Otto
 
Encyklopedia PWN
Bauer Otto Wymowa, ur. 5 IX 1881, Wiedeń, zm. 4 VII 1938, Paryż,
austr. prawnik i ekonomista;
jeden z gł. przedstawicieli austromarksizmu; 1918–19 min. spraw zagr.; rzecznik połączenia Austrii z Niemcami; po śmierci V. Adlera ideowy przywódca austr. socjaldemokracji; po delegalizacji Socjaldemokr. Partii Austrii wyemigrował 1934 do Brna (redaktor „Der Kampf”), nastepnie do Paryża; zajmował się m.in. socjol. problematyką narodu oraz polityką agrarną; po I wojnie świat. formułował teorię demokr. władzy polit. klasy robotniczej, przeciwną koncepcji dyktatury proletariatu; w latach 30., w obliczu niebezpieczeństwa faszyzmu, rzecznik jednolitego frontu z komunistami; Powstanie robotników austriackich (1934, wyd. pol. 1934), Zwischen zwei Weltkriegen (1936).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia