Bauer Bruno
 
Encyklopedia PWN
Bauer Bruno, ur. 6 IX 1809, Eisenberg, zm. 13 IV 1882, Rixdorf (obecnie część Berlina),
brat Edgara, niem. filozof, teolog i publicysta.
1834–42 wykładał na uniwersytecie w Berlinie i Bonn; gł. przedstawiciel (oprócz D.E. Straussa) tzw. lewicy heglowskiej (heglizm); heglowską koncepcję rozwoju idei absolutnej zastąpił tezą o stopniowym rozwoju powszechnej samowiedzy i utożsamił rozwój ducha absolutnego z rozwojem ludzkości; wystąpił z krytyką religii chrześc. i negował wiarygodność oraz hist. prawdziwość Ewangelii; gł. prace: Kritik der ewangelischen Geschichte des Johannes (1840), Kritik der ewangelischen Geschichte der Synoptiker (t. 1–3, 1841–42); krytykował instytucje społ. i polit., poglądy rel. i artyst., sprowadzając ideę rewolucji do działalności kryt.-intelektualnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia