Baszkirzy
 
Encyklopedia PWN
Baszkirzy, nazwa własna Baszkort,
rdzenna ludność Baszkirii;
poza jej granicami mieszkają w Rosji, Kazachstanie,Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie; ogółem 1,6 mln (2010); język baszkirski; są potomkami indoirańskich Sarmatów, grup ugrofińskich i przybyłych w I tysiącl. n.e. na ziemie obecnej Baszkirii koczowników tur.; są muzułmanami sunnitami; ich tradycyjnymi zajęciami były: koczownicza hodowla bydła, myślistwo, bartnictwo, tkactwo, wyrób dywanów, wojłoków, haft, wyprawianie skór; w XVIII–XIX w. przeszli do osiadłego trybu życia i zajęli się rolnictwem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia