Bartnicki Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Bartnicki Andrzej, ur. 25 VI 1933, Raczyn (woj. łódzkie), zm. 16 III 2004, Warszawa,
historyk;
od 1977 prof. UW, organizator (1975) i do 1979 dyr. Ośr. Studiów Amer., red. „American Studies”; organizator, zał. (1994) i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Humanist. im. A. Gieysztora w Pułtusku; współinicjator i współautor Encyklopedii historii Stanów Zjednoczonych Ameryki (1992); prace z zakresu historii 2. poł. XIX i XX w., m.in.: Konflikty kolonialne. 1869–1939 (1971), Historia Etiopii (1971, wspólnie z J. Mantel-Niećko); współredaktor Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki (t. 1–5 1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia