Bartmiński Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Bartmiński Jerzy, ur. 19 IX 1939, Przemyśl,
językoznawca, folklorysta;
od 1991 profesor UMCS; założyciel i redaktor periodyku „Etnolingwistyka” (t.1–10 1988–98); gł. zainteresowania: etnolingwistyka, tekstologia, współcz. język pol.; O języku folkloru (1973), Nazwiska obce we współczesnej polszczyźnie (1978, współautor I. Bartmińska); redaktor dzieł zbiorowych: Językowy obraz świata (1990), Współczesny język polski (1993), Słownik stereotypów i symboli ludowych ( t. 1 1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia