Bartel Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Bartel Kazimierz, ur. 3 III 1882, Lwów, zm. 26 VII 1941, tamże,
działacz polityczny, matematyk;
od 1913 profesor geometrii wykreślnej Politechniki Lwow.; 1919–20 min. kolei żelaznych; 1922–30 poseł na sejm; 1925 współzałożyciel Partii Pracy; po przewrocie majowym 1926 trzykrotnie premier (V–IX 1926, VI 1928–IV 1929, XII 1929–III 1930) oraz wicepremier (X 1926–VI 1928); 1926–27 min. wyznań religijnych i oświecenia publicznego; zwolennik liberalnych metod rządzenia; 1930 odsunięty od władzy; powrócił do pracy na Politechnice Lwow.; 1938–39 senator; zamordowany przez Niemców; Geometria wykreślna (1919), Perspektywa malarska (t. 1 1928, t. 2 1958), Kilka uwag o praktyce parlamentarnej w Polsce (1929).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia