Baranowicz Łazarz
 
Encyklopedia PWN
Baranowicz Łazarz, ur. ok. 1595, zm. 13 IX 1693, Czernihów,
poeta, biskup prawosławny;
1650–58 rektor kolegium kijowsko-mohylańskiego; 1657 przyjął święcenia i otrzymał godność bpa czernihowskiego; zwolennik zgody między Ukrainą a Polską; krzewił znajomość języka i kultury pol.; z zał. przez niego drukarń w Nowogrodzie Siewierskim (1671) i Czernihowie (1679) wychodziły także druki pol.; twórczość B. obejmuje m.in. wierszowane żywoty świętych Apollo chrześcijański (1670), pieśni rel. i utwory okolicznościowe Lutnia Apollinowa (1671) oraz polemiczne dzieło rel. Nowa miara starej wiary (1675/76).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia