Baranek Boży
 
Encyklopedia PWN
Baranek Boży, łac. Agnus Dei,
w Nowym Testamencie symbol. określenie Jezusa Chrystusa, nawiązujące do ofiar przebłagalnych w Starym Testamencie, w których zwierzęciem ofiarnym był m.in. baranek;
jako Baranek Boży Jezus jest ofiarą za grzechy ludzi, ale również triumfatorem; w liturgii częste określenie Chrystusa; w Eucharystii jedna z części stałych mszy św., modlitwa przy wzniesieniu hostii przed komunią; w sztuce symbolizuje Chrystusa i jego ofiarę odkupienia; jedno z najbardziej znanych przedstawień Baranka Bożego — Ołtarz Baranka mistycznego H. i J. van Eycków; atrybut św. Jana Chrzciciela i św. Agnieszki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia