Balta
 
Encyklopedia PWN
Balta,
region fizycznogeogr. w południowo-wschodniej Rumunii, część Niz. Wołoskiej, szerokie, zalewowe dno doliny dolnego Dunaju pomiędzy m. Călăraşi na południu i Braiłą na północy;
zbudowana z utworów aluwialnych Dunaju i jego dopływów: Jałomicy, Călmăţu i in.; liczne rozlewiska, jeziora i mniejsze cieki; silnie zabagniona; lasy łęgowe, zarośla sitowia i trzciny; ostoja wielu gatunków ptactwa wodnego; południowa część regionu (B. Ialomiţţei), częściowo osuszona, wykorzystana gł. dla wypasu bydła, w części północnej (B. Brăilei) rybołówstwo i zbiór trzciny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia