Baktria
 
Encyklopedia PWN
Baktria,
kraina historyczna w Azji Środkowej, w północnym Afganistanie i na południowym pograniczu Turkmenistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu;
początkowo samodzielne królestwo ze stolicą Baktra (obecnie Balch); od połowy V w. p.n.e. satrapia perska, o wielkim znaczeniu politycznym i gospodarczym; w epoce hellenistycznej niezależne państwo grecko-baktryjskie, kierujące swą ekspansję polityczną i gospodarczą w kierunku wschodniego Iranu i doliny rzeki Indus; najwybitniejsi władcy: Diodot I, Eutydemos, a zwłaszcza Demetriusz (190–167), który przyłączył znaczną część Pendżabu; w końcu I w. p.n.e. Baktria weszła pod nazwą Tocharystan w skład państwa Kuszanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia