Bagdasarian Grzegorz
 
Encyklopedia PWN
Bagdasarian Grzegorz, ur. 28 VII 1902, Kiszyniów, zm. 21 X 1991, Warszawa,
lekarz i biochemik, pochodzenia ormiańskiego;
1949–62 profesor Inst. Gruźlicy w Warszawie, 1954–64 — Inst. Matki i Dziecka tamże, 1964–73 kier. w Inst. Biochemii i Biofizyki PAN; prace gł. z dziedziny biochemii drobnoustrojów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia