Badeni Marcin
 
Encyklopedia PWN
Badeni Marcin, ur. ok. 1751, zm. 13 XI 1824, Warszawa,
działacz polit. i gospodarczy;
poseł na Sejm Czteroletni 1788–92, czł. Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na sejmie grodzieńskim 1793; 1809 czł. Rządu Wojsk. Tymczasowego Centralnego Galicji we Lwowie, 1810 dyr. dóbr i lasów nar. Księstwa Warsz., 1812–13 czł. Rady Generalnej Konfederacji Królestwa Pol. organizującej obronę zajętych przez Napoleona I wschodnich obszarów dawnej Rzeczypospolitej; w Królestwie Pol. — 1815–19 senator-kasztelan, następnie senator-wojewoda; 1816–17 min. prezydujący w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1820 min. w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia