Badecki Karol
 
Encyklopedia PWN
Badecki Karol, ur. 28 I 1886, Lwów, zm. 10 II 1953, Kraków,
historyk literatury pol., bibliograf, edytor;
1914–44 w archiwum m. Lwowa (od 1937 dyr.); od 1948 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1949–50 dyr. Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu; od 1938 czł. PAU; zbieracz, odkrywca i badacz utworów literatury pol. XVII w.; Polska komedia rybałtowska (1931), Polska liryka mieszczańska (1936), Polska satyra mieszczańska (1950).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia