Austriacka Partia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Austriacka Partia Ludowa, niem. Βsterreichische Volkspartei (ΒVP),
austr. partia polit., zał. 1945;
chrześc.-demokr. i konserwatywna; jedna z 2 gł. partii Austrii, 1945–70 i 2002–06 najsilniejsza w parlamencie; 1945–86 uzyskiwała w wyborach ponad 40% głosów, później spadek poparcia (do 26,9% — 1999); 1945–66 współrządziła w koalicji z Socjalist. Partią Austrii (SPΒ), 1966–70 rządziła samodzielnie), 1945–70 obsadzała urząd kanclerza (L. Figl, J. Raab, A. Gorbach, J. Klaus); 1987–2000 i od 2007 współrządząca u boku SPΒ; z ΒVP wywodzili się też prez. Austrii 1986–2004: K. Waldheim i Th. Klestil; po wyborach parlamentarnych 1999 utworzyła II 2000 koalicję rządową ze skrajną prawicą (Wolnościowa Partia Austrii), urząd kanclerza objął W. Schüssel (do 2007); od 2007 współrządzi z SPΒ; w wyborach 2002 uzyskała 42,3% głosów, 2006 — 34,3% (nieznacznie przegrała z SPΒ), 2008 — 25,6%; 2013 — 24% .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia