Austriacka Akademia Nauk
 
Encyklopedia PWN
Austriacka Akademia Nauk, Βsterreichische Akademie der Wissenschaften,
austriackie towarzystwo naukowe;
zał. 1847 pod nazwą Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (Cesarska Akad. Nauk), z siedzibą w Wiedniu; 1920–47 działała pod nazwą Akademie der Wissenschaften in Wien; od 1947 pod obecną nazwą; ma 2 wydziały (klasy): historyczno-filologiczny i matematyczno-przyrodniczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia