Aston Francis William
 
Encyklopedia PWN
Aston
[ạ̈stən]
Francis William Wymowa, ur. 1 IX 1877, Harborne k. Birmingham, zm. 20 XI 1945, Cambridge,
fizyk angielski;
od 1920 profesor uniwersytetu w Cambridge; od 1921 czł. Tow. Król. w Londynie, od 1924 Akad. Nauk ZSRR; badania A. były poświęcone fizyce i chemii jądrowej; 1913, badając neon (wspólnie z J.J. Thomsonem), stwierdził istnienie trwałych izotopów pierwiastków chem.; od 1919 za pomocą wynalezionego przez siebie spektografu masowego prowadził badania nad składem izotopowym pierwiastków; odkrył 213 naturalnych trwałych izotopów, za co 1922 otrzymał Nagrodę Nobla; 1925 skonstruował drugi spektograf masowy, o większej zdolności rozdzielczej, a 1937 — trzeci, jeszcze doskonalszy; posługując się nimi wykazał, że masa jądra atomu jest mniejsza od sumy mas wchodzących w jego skład cząstek, a następnie oznaczył niedobory mas wielu izotopów; 1931 odkrył izotop uranu 238U.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia