Assorodobraj-Kula Nina
 
Encyklopedia PWN
uczennica i współpracowniczka S. Czarnowskiego; od 1951 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1956 także w Inst. Filozofii i Socjologii PAN; 1964–69 przewodnicząca PTS; gł. prace: Problem rąk roboczych w przemyśle epoki stanisławowskiej — uważana za wzorowe dzieło historii społ., Początki klasy robotniczej (1946), Elementy klasowej świadomości mieszczaństwa. Francja 1815–1830 („Przegląd Socjologiczny” 1948 t. 10), Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii J. Lelewela w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej (t. 3, 1957); oprac. J. Lelewela Pisma metodologiczne (1964).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia