Art and Language
 
Encyklopedia PWN
Art and Language
[a:rt ənd lạ̈ŋguıdż],
Sztuka i Język,
grupa ang. konceptualistów, utworzona 1963 przez T. Atkinsona, M. Baldwina, D. Bainbridge’a i H. Hurrella;
liczni członkowie mieszkali poza Wielką Brytanią, gł. w Nowym Jorku (J. Kosuth, M. Ramsden); 1969 grupa zał. własne pismo, którego redaktorem (od 1971) był krytyk Ch. Harrison. Artyści skupieni w grupie tworzyli dyskursywne teksty, krytykujące nurt nowoczesny w kulturze oraz relacje między twórcami a rynkiem sztuki i społeczeństwem; liczne odniesienia do filozofii i lingwistyki czyniły teksty te zrozumiałymi jedynie dla bardzo wąskiej elity; niektóre wystąpienia były publikowane w piśmie, inne zaś wyd. w postaci niskonakładowych druków i sprzedawane jako dzieła sztuki; 1972 w Kassel grupa przygotowała instalację Index, składającą się z szeregu szaf, zawierających publikacje wystąpień wszystkich jej członków; 1979, po rozpadzie nowojorskiej części grupy, Ramsden wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował działalność wraz z Baldwinem i Harrisonem; w tym też czasie artyści powrócili do malarstwa, zajmując się problemem relacji między treścią a stylem dzieła.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia