Arnaudow Michaił
 
Encyklopedia PWN
Arnaudow Michaił, ur. 5 X 1878, Ruse, zm. 18 III 1978, Sofia,
bułgarski etnograf, historyk i teoretyk literatury;
od 1918 czł. Bułg. Akad. Nauk; od 1914 profesor (1935–36 rektor) uniw. w Sofii; 1925–43 redaktor nacz. czasopisma lit. „Byłgarska misył”; badacz literatury odrodzenia bułgarskiego; autor licznych prac z zakresu kultury lud., m.in. współautor serii folklorystycznej «Byłgarsko narodno tworczestwo» (t. 1–13 1961–65).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia