Arabski Wspólny Rynek
 
Encyklopedia PWN
Arabski Wspólny Rynek,
organizacja współpracy gospodarczej, utworzona 1971, z siedzibą w Kairze;
główne cele: swoboda przepływu siły roboczej i kapitału, wymiany towarów produkowanych na terenie państw członkowskich, prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, przewozów tranzytowych oraz korzystania z cywilnych środków transportu, w tym z portów morskich i lotniczych. Arabski Wspólny Rynek nie spełnił pokładanych w nim nadziei, z powodu: zbyt dużych różnic w systemach gospodarczych poszczególnych państw arabskich (niektóre z nich opierają swą gospodarkę na zasadach wolnego rynku i na sektorze prywatnym, inne na centralnym planowaniu i sektorze publicznym), zbyt dużych podobieństw w strukturze produkcji w tych państwach (co doprowadziło do konkurencji zamiast współpracy, polegającej na wzajemnym uzupełnianiu tej struktury), braku politycznej stabilizacji w świecie arabskim (zmiany systemów politycznych w niektórych krajach arabskich w latach 60., wojna arabsko-izraelska oraz konflikty zbrojne w Zatoce Perskiej w latach 80. i 90.). W 1998 wartość wymiany handlowej między krajami arabskimi wyniosła zaledwie 9% wartości wymiany handlowej tych państw z całym światem (po wyłączeniu z tej wymiany ropy naftowej, wartość ta wzrośnie do 25%); aby pomimo istniejących trudności umożliwić funkcjonowanie Arabskiego Wspólnego Rynku, państwa członkowskie podpisały dwustronne umowy gospodarcze, a 1981 powołano Radę Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej), w skład której weszły: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie; na podstawie zawartych umów dwustronnych utworzono też strefy bezcłowe.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia