Arab States Broadcasting Union
 
Encyklopedia PWN
Arab States Broadcasting Union
[ạ̈rəb steıts brọ:dka:stıŋ jụ:niən]
(ASBU), fr. Union des radiodiffusions et télévisions des États arabes, Unia Radiofonii Państw Arabskich,
unia radiowo-telewizyjna, zał. 1969 w Chartumie, obecnie z siedzibą w Tunisie.
Powstała, by promować arabską radiofonię, wzmacniać i rozszerzać współpracę między organizacjami radia i telewizji państw arabskich, wymieniać ekspertyzy i zapewnić techn. wymianę między nadawcami. Organizuje i ułatwia wymianę programów między organizacjami zrzeszonymi w unii. Należy do niej 21 stacji radiowych i telewizyjnych państw arabskich i Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz 8 czł. stowarzyszonych (m.in. Francja, Hiszpania, Pakistan). Naczelnym organem jest Zgromadzenie Ogólne, zbierające się raz w roku; językami oficjalnymi są: ang., arabski i fr.; jest finansowana ze składek członków i dobrowolnych dotacji. Działa na rzecz arabizacji terminów używanych przez te organizacje. Utworzyła ośrodek szkolenia kadr, dąży do utworzenia arabskiej telewizyjnej służby informacyjnej, broni praw autorskich programów. Publikuje mies. „Arab Broadcast”, kwartalnik „ASBU Review” i serię wydawniczą «Studia i Badania Radiofoniczne».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia