Apenin Umbryjsko-Marchijski
 
Encyklopedia PWN
Apenin Umbryjsko-Marchijski, Appennino Umbro-Marchigiano, Apenin Umbryjski,
pasmo górskie we Włoszech, północna część Apeninów Środkowych, między doliną Tronto na południu a doliną Metauro na północy;
wysokość do 2476 m (Vettore); zbudowany z wapieni obrzeżonych seriami fliszu; zdyslokowane tektonicznie i silnie rozczłonkowane przez rzeki uchodzące do Morza Adriatyckiego oraz lewe dopływy Tybru; ślady zlodowacenia plejstoceńskiego; wypas owiec.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia