Antyle Holenderskie. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Antyle Holenderskie. Ustrój polityczny.
Ustrój wysp określa Karta Królestwa Holandii z 1954. Monarchę holenderskiego reprezentuje mianowany (na 6-letnią kadencję) gubernator, który powołuje Radę Ministrów i działa we współpracy z nią. Za politykę zagraniczną i obronę jest odpowiedzialny rząd holenderski. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (22-osobowych Stanów), wybieranego w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialna przed parlamentem Rada Ministrów, z premierem na czele. Rząd powołuje ministra pełnomocnego do reprezentowania go w rządzie Królestwa Holandii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia