Antigua i Barbuda. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Antigua i Barbuda. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1981 Antigua i Barbuda jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest monarcha brytyjski, którego reprezentuje mianowany przezeń gubernator generalny.; Gubernator powołuje premiera i pozostałych członków rządu. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o 5-letniej kadencji: 17-osobowa Izba Reprezentantów z wyborów powszechnych, 17-osobowy Senat mianowany przez gubernatora. Władzę wykonawczą sprawuje rząd odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; wyspa Barbuda ma autonomię w sprawach lokalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia