Andrzej III
 
Encyklopedia PWN
Andrzej III, z dynastii Arpadów, ur. między 1265 a 1270, zm. 14 I 1301, Buda,
król węgierski od 1290;
w walce z opozycją magnacką opierał się na średnim rycerstwie — zwołał m.in. pierwszy sejm węg.; ostatni z dyn., na jego rządy przypadła postępująca anarchizacja kraju, pogłębiona przez bezpotomną śmierć monarchy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia