Andora. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Andora. Ustrój polityczny.
Księstwo; monarchia konstytucyjna — obowiązuje konstytucja z 1993. Głową państwa są 2 współksiążęta: prezydent Francji i biskup z hiszpańskiego miasta Seo de Urgel. Ich kompetencje ograniczono do funkcji reprezentacyjnych oraz prawa weta wobec traktatów międzynarodowych Andory. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Rada Generalna), pochodzący z wyborów powszechnych, liczący 28 deputowanych wybieranych na 4-letnią kadencję. Głównym organem władzy wykonawczej jest rząd (Rada Wykonawcza), na czele z premierem, który politycznie odpowiada przed parlamentem. Prawa wyborcze mają obywatele Andory, którzy ukończyli 18 lat, ale prawa obywatelskie ma tylko ok. 1/4 mieszkańców państwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia