Ampère’a prawo
 
Encyklopedia PWN
Ampère’a prawo,
prawo określające związek natężenia pola magnet. z natężeniem prądu elektr.;
zgodnie z tym prawem krążenie (cyrkulacja) natężenia pola magnet. wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej L jest równe natężeniu prądu elektr. I przepływającego przez dowolną powierzchnię ograniczoną tą krzywą: ∮L l = I. W postaci różniczkowej wyraża się je wzorem: rot = ( gęstość prądu elektr.). Prawo to nazywane jest także prawem Oersteda–Ampère’a; po uzupełnieniu o prąd przesunięcia, J.C. Maxwell włączył je do podstawowego układu równań elektrodynamiki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia