Amazonki, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Amazonki, Nizina, portug. Planície Amazonica,
rozległa nizina w strefie równikowej Ameryki Południowej, w dorzeczu Amazonki.
Największa aluwialna nizina na Ziemi, zajmuje ok. 1/2 dorzecza Amazonki; pow. ok. 3,5 mln km2; większa część Niziny Amazonki leży na wys. 30–100 m; stanowi nieckę wypełnioną utworami paleozoicznymi, mezozoicznymi i trzeciorzędowymi oraz czwartorzędowymi aluwiami; powierzchnia płaska i równinna, pocięta dolinami dopływów Amazonki na liczne, niewysokie płaskie garby. Klimat równikowy wybitnie wilgotny, o średniej rocznej sumie opadów do 4000 mm i średnich rocznych temp. 24–27°C. Liczne rzeki wylewają szeroko w czasie wysokich stanów wód, tworząc niezliczone ramiona, jeziora i bagna. Obszar Niziny Amazonki pokrywają gł. bujne, wilgotne lasy równikowe (selwa) z licznymi cennymi gat. drzew (kauczukowiec, mahoniowiec, orzech amer. i in.), w miejscach wyżej położonych sawanny. Obszar bardzo rzadko zaludniony (gł. Indianie i Metysi) i słabo zagospodarowany; eksploatacja lasów, myślistwo, rybołówstwo, pasterstwo; wydobycie rud manganu i ropy naftowej; sieć komunik. na Nizinie Amazonki stanowią drogi wodne i linie lotn.; droga samochodowa (Transamazonika) biegnie od wybrzeża O. Atlantyckiego, aż po granicę brazylijską-peruwiańską i dalej do Oceanu Spokojnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia