Amarakośa
 
Encyklopedia PWN
Amarakośa,
leksykon sanskrycki, wierszowany słownik synonimów przeznaczony dla poetów;
autorem A. jest Amarasinha, który prawdopodobnie żył w VI w. n.e.; dzieło składa się z 1500 strof, jest podzielone na 3 części; część 1. (10 rozdziałów) zawiera słownictwo odnoszące się do nieba i jego stron, czasu, myśli, dźwięku, tańca, świata podziemnego, węży, piekła i wody; część 2. (10 rozdziałów) — słownictwo związane z ziemą, miastami, górami, lasami, ziołami, zwierzętami, człowiekiem i 4 warstwami społeczeństwa hinduskiego (warna); część 3. (5 rozdziałów) — przymiotniki, różnorodne słowa, homonimy oraz zasady gramatyczne.
Bibliografia
O. Botto Storia delle Letterature d’Oriente, vol. 3, Milano 1969;
C. Vogel Indian Lexicography, Wiesbaden 1979.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia