Alvenslebena konwencja
 
Encyklopedia PWN
Alvenslebena konwencja,
układ Prus i Rosji, podpisany 8 II 1863 w Petersburgu przez pruskiego generała G. Alvenslebena i ministra spraw zagranicznych Rosji A. Gorczakowa;
konwencja, zawarta po wybuchu powstania styczniowego 1863–64, miała ułatwić Rosji walkę z powstańcami; przewidywała wzajemne współdziałanie w walce z oddziałami polskimi, m.in. możliwość przekraczania granicy przez wojska obu państw; inicjatorem układu był pruskim premier O. Bismarck; presja europejskiej opinii publicznej oraz interwencja dyplomatyczna Francji, Wielkiej Brytanii i Austrii, a także niechęć Rosji do umiędzynarodowienia sprawy polskiej zadecydowały, że konwencja Alvenslebena nie została ratyfikowana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia