„Almanach Humanistyczny... bez zgody i wiedzy...”
 
Encyklopedia PWN
„Almanach Humanistyczny... bez zgody i wiedzy...”,
kwartalnik wyd. poza cenzurą 1984–90 w Warszawie;
poświęcony problematyce kult., lit., filoz., hist., polit. (opracowania nauk., dokumenty, szkice, publicystyka); redaktor R. Zimand i J. Sławiński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia