Ałma-Ata
 
Encyklopedia PWN
Ałma-Ata, kazachskie i ros. Ałmaty, Almaty, 1867–1921 Wierny,
m. wydzielone w Kazachstanie, u północnego podnóża Ałatau Zailijskiego, częściowo na stożkach napływowych Wielkiej i Małej Ałmaatynki (dorzecze Ili), na wys. 650–950 m.
Założona 1854 przez Rosjan jako warownia na miejscu kazach. osiedla Ałmaty; odegrała ważną rolę w dalszym podboju Azji Środkowej; ośr. adm.-handl. Turkiestanu (obwód Siedmiorzecza) i miejsce zesłań polit.; 1929–36 stol. Kazach. Autonomicznej SRR, potem Kazach. SRR; 1991–97 stol. Kazachstanu.. Jeden z największych ośr. przem., kult. i nauk. Azji Środkowej; przemysł maszyn., elektrotechniczny, spoż., lekki, materiałów bud.; międzynar. port lotn.; 16 szkół wyższych (w tym uniw., zał. 1934), akad. nauk, liczne instytuty nauk.-badawcze; drewniany sobór (1907), galeria malarstwa. W pobliżu Ałma-Aty kompleks sport. Medeu (lodowisko i stadion na wys. 1680 m).
Obwód ałmaacki, pow. 224,2 tys. km2, 2,3 mln mieszk. (2003); południowa część górzysta (wysokość do 5000 m), północna — równinna, półpustynna; różnorodny przemysł przetwórczy; uprawa (gł. na ziemiach nawadnianych) zbóż, buraków cukrowych, drzew owocowych; hodowla gł. owiec i kóz oraz bydła i koni.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia