Alaszija
 
Encyklopedia PWN
Alaszija,
najstarsza nazwa Cypru (sumer. alaš ‘miedź’),
poświadczona już w tekstach z Ebli (XXIV w. p.n.e.), a w II tysiącleciu w źródłach hetyckich, ugaryckich i egipskich z Tell el-Amarna; w ich świetle A. była państwem mor., opierającym gospodarkę na eksporcie surowców, a zwłaszcza miedzi, do Egiptu, Syrii i hetyckiej Anatolii; państwo to identyfikuje się z Kitionem, jednym z ważnych ośrodków na Cyprze, bądź też z całą wyspą; po okresie suwerenności w 1. poł. XIV w. (okres amarneński) A. popadła w zależność od imperium hetyckiego; jej upadek na pocz. XII w. należy łączyć z atakami Ludów Morza oraz migracją ludności z obszaru Egei.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia