Akielewicz Mikołaj
 
Encyklopedia PWN
Akielewicz Mikołaj, M. Akelaitis, pseud. Bartosz z Czoderyszek i in., ur. 6 XII 1829, Czoderyszki (Czuderyszki) k. Mariampola (Litwa), zm. 27 IX 1887, Paryż,
działacz niepodległościowy, publicysta pol.-litewski;
zwolennik zbliżenia Polski z Litwą; publikował w prasie warsz. i wileńskiej; zagrożony aresztowaniem wyjechał do Paryża; związany z Hotelem Lambert; w powstaniu styczniowym 1863–64 zast. komisarza Rządu Nar. na woj. augustowskie, autor odezw do ludu w języku litew. i litew. tekstu pisma „Wiadomości o naszej wojnie z Moskalami”; uwięziony w Prusach Wschodnich i sądzony, zbiegł z sali sądowej; w Paryżu uczestnik życia polit. i kult. emigracji, wspierał rodzący się litew. ruch nar., od 1883 współpracownik pisma „Aušra”, od 1886 przewodniczący Tow. Litew. w Paryżu „Żelmo”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia