Akademia Połocka
 
Encyklopedia PWN
Akademia Połocka, właśc. Akademia Jezuickiego Zakonu,
szkoła wyższa, utworzona 1812 (otwarta 1813) w Połocku z przekształcenia kolegium jezuickiego (zał. 1580);
powstała jako uczelnia akademicka (wydziały: teologii, filozofii i nauk wyzwolonych), po przekształceniu Akad. Wileńskiej w świecki uniwersytet; podlegały jej wszystkie szkoły jezuickie w Rosji, wykładowcami byli jezuici sprowadzeni z całej Europy; posiadała bogatą bibliotekę, dobrze wyposażone pracownie nauk., od 1818 wydawała „Miesięcznik Połocki”; po usunięciu 1820 jezuitów z Rosji została przekształcona w liceum, zbiory przeniesiono do Petersburga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia