Agientstwo pieczati Nowosti
 
Encyklopedia PWN
Agientstwo pieczati Nowosti (APN),
publicyst. agencja prasowa ZSRR, z siedzibą w Moskwie, zał. 1961;
opracowywała serwis publicyst. (tekstowy, film., fot.), współpracując z 70 agencjami zagranicznymi (biura w 65 krajach); wydawała codzienny przegląd prasy w języku ang. („Daily Review”); 1992 część APN połączyła się z Ros. Agencją Informacyjną (RIA), tworząc agencję RIA-Nowosti, a część (m.in. wydawnictwa, biura zagraniczne) — z TASS, tworząc agencję ITAR-TASS (Informacyonnoje tielegrafnoje agientstwo Rossii-Tielegrafnoje agientstwo suwieriennych stran).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia