Aggeusz
 
Encyklopedia PWN
Aggeusz, Haggaj, żył w VI w. p.n.e.,
jeden z bibl. 12 proroków mniejszych;
odegrał dużą rolę w odbudowie Świątyni Jerozolimskiej; wraz z prorokiem Zachariaszem wzywał namiestnika Judy Zorobabela i arcykapłana Jozuego do ukończenia budowy drugiej świątyni, czemu daje świadectwo tekst Księgi Aggeusza; dzieło odbudowy Świątyni wiązał z ożywieniem kultu ofiarnego i z koncepcją eschatologicznego zbawienia; nazywając Zorobabela w końcowej części księgi nowym Dawidem i mesjaszem, nawiązał do idei mesjanizmu król. pochodzącej z proroctwa Natana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia