Afganistan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Afganistan. Ludność.
Afganistan zamieszkuje ponad 20 narodów, gł. ludy irań. z rodziny indoeur.: Pasztunowie, zw. też Afganami (42% ogółu ludności — 2000), Tadżycy (27%), Hazarowie (9%), Beludżowie, Nuristańczycy i in. oraz ludy tur. z rodziny ałtajskiej: Uzbecy (ok. 9%), Turkmeni i Kirgizi. Większość ludności żyje w strukturach plemiennych, wyznaje islam (religia państw.); ok. 84% wyznawców stanowią sunnici (2000), 15% — szyici. Przyrost naturalny wysoki — 27‰ (2005). W 1985–89 spadek liczby ludności (z 18,1 mln do 15,8) spowodowany wojną domową i czasową emigracją do Iranu i Pakistanu (3–5 mln uchodźców). Średnia gęstość zaludnienia ok. 40 mieszk. na km2; w dolinach rzek i oazach ok. 250–300 mieszk. na km2, obszary wysokogórskie i pustynie są prawie bezludne; ok. 80% ludności zawodowo czynnej pracuje w rolnictwie; ok. 22% ludności mieszka w miastach; gł. m.: Kabul, Kandahar, Mazar-i Szarif, Herat, Kunduz, Dżalalabad, Baghlan; ponad 2,5 mln stanowią koczownicy.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pasztunowie (Afganistan) fot. J Sierakowska-Dyndo/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia