Achaz
 
Encyklopedia PWN
Achaz, Joachaz, data ur. nieznana, zm. 727 p.n.e.,
od przeł. 742 i 743 król staroż. królestwa Judy (Królestwa Południowego), znany ze Starego Testamentu (2 Księga Królewska);
początkowo przypuszczalnie współrządził z ojcem, Jotamem; odrzucił przystąpienie do koalicji antyasyryjskiej, zawiązanej przez królestwo Izraela, Filistynów i in.; z powodu oblężenia Jerozolimy, stol. jego państwa, przez królów Damaszku Rezina i Izraela Pekacha, uznał się za wasala króla asyryjskiego Tiglatpilesara III; tolerował obce kulty w Judzie, m.in. dawny kult kananejskiego bóstwa Molocha; uległość Achaza wobec obcych władców, jego synkretyzm rel. oraz niesprawiedliwość były ostro krytykowane przez proroków Micheasza i Izajasza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia