Abdiasz
 
Encyklopedia PWN
Abdiasz, Obadiasz, żył prawdopodobnie w VI w. p.n.e.,
jeden z bibl. 12 proroków mniejszych;
przypisuje się mu autorstwo Księgi Abdiasza, najmniejszej księgi Starego Testamentu, zawierającej przepowiednie niechybnej zguby spokrewnionego z Izraelitami ludu Edomitów, który sprzymierzył się z wrogami (Babilończycy?) królestwa Judy; myślą przewodnią księgi jest przekonanie, że Jahwe jest Bogiem jedynym, który rządzi światem sprawiedliwie i dokona ostatecznego rozrachunku ze swoimi wrogami w „dniu Jahwe”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia