Dżibuti. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Dżibuti. Ludność.
Dżibuti zamieszkują gł. Issowie (47% ogółu ludności) i Afarowie (38%), ponadto Europejczycy (8%, gł. Francuzi) oraz Arabowie (6%); duża liczba uchodźców z Etiopii i Somalii; ponad połowę ludności stanowią koczownicy; ok. 94% mieszk. wyznaje islam, pozostałe 6% stanowią chrześcijanie z przewagą katolików; duży przyrost naturalny — 20,2‰ (2006). Społeczeństwo młode, poniżej 15. roku życia jest 43% osób; średnia długość życia (2004): 42 lata dla mężczyzn, 44 — dla kobiet; stopień analfabetyzmu 2003 wynosił 32%. W miastach mieszka 84% ludności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia