Zieliński Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
Zieliński Zygmunt, ur. 1 VIII 1858, zm. 11 IV 1925, Kraków,
generał;
pułkownik armii austr.; podczas I wojny świat. w Legionach Pol., m.in. VIII 1914–IV 1915 dow. 2. pułku piechoty, XII 1916–IV 1917 — III Brygady, IV 1917–II 1918 — Pol. Korpusu Posiłkowego; II–X 1918 internowany w Huszt i Marmarosz Sziget przez Austriaków; od XI 1918 w WP, kolejno dowodził grupą operacyjną w wojnie pol.-ukr. 1918–19 w rejonie Przemyśla i Lwowa (XI 1918–IV 1919), IV–VIII 1919 3. dyw. piechoty Legionów, VIII 1919–VI 1920 Okręgiem Generalnym VII Poznań, VI–IX 1920 3. armią, X 1920–I 1923 Okręgiem Generalnym Pomorze w Toruniu; 1919 mianowany generałem broni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia