Zibo
 
Encyklopedia PWN
Zibo, Cypo,
m. we wschodnich Chinach, w prow. Shandong.
— 674 tys. mieszk. na obszarze zurbanizowanym, w granicach adm. miasta na prawach prefektury (pow. 5,9 tys. km2) zamieszkuje ok. 4 mln osób; ośr. regionu wydobycia węgla kam., boksytów, pirytów oraz rud żelaza; przemysł metal., maszyn. (urządzenia górniczego), petrochemiczny, elektrotechniczny, spoż.; połączenie kol. z portem Qingdao i Jinan (stol. prowincji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia