Zawadzki Sylwester
 
Encyklopedia PWN
Zawadzki Sylwester, ur. 19 X 1921, Warszawa, zm. 4 VII 1999, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, teoretyk państwa i prawa;
1963–67 profesor Wyższej Szkoły Nauk Społ. przy KC PZPR, od 1967 Uniwersytetu Warszawskiego; od 1976 członek PAN; 1972–89 poseł na sejm; od 1973 czł. Rady Legislacyjnej (1981–86 przewodniczący, od 1989 czł. Zespołu Prawa Konstytucyjnego); 1967–81 redaktor nacz. „Państwa i Prawa”; 1980–81 prezes Nacz. Sądu Adm.; 1981–83 min. sprawiedliwości; 1985–89 czł. Rady Państwa; 1987–91 wiceprzewodniczący Międzynar. Stow. Prawa Konstytucyjnego; gł. prace: Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka (1964), Marksistowska teoria państwa (1964), Teoria państwa i prawa (1980, współautor), Prawo konstytucyjne (1981, współautor).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia