Zathey Jerzy Krzysztof Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Zathey Jerzy Krzysztof Stanisław, ur. 15 IV 1911, Kraków, zm. 27 IV 1999, Mszana Dolna,
historyk kultury średniow. i renes., rękopisoznawca, bibliotekarz;
od 1983 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1981 czł. Medieval Academy of America w Cambridge (USA); 1938–44 kustosz w Bibliotece Nar., 1945–81 kustosz i 1957–81 kier. Oddziału Rękopisów w Bibliotece Jag.; współtwórca nauk. metody opracowania średniow. rękopisów w Polsce; gł. prace: Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej (1963), Wstęp do faksymilowego wyd. Dzieł wszystkich Kopernika (t. 1 1972), Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica asservantur (t. 1–4 1980–88, współautor); wydawca staropol. i łac. tekstów źródłowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia