Wołkogonow Dmitrij A.
 
Encyklopedia PWN
Wołkogonow Dmitrij A., ur. 22 III 1928, stanica Mantut k. Czyty (Syberia), zm. 6 XII 1995, Moskwa,
sowiecki generał, historyk;
1979–84 naczelnik Gł. Zarządu Polit. Armii Sowieckiej i Floty Wojennej, 1984 dyr. Inst. Historii Wojskowości Ministerstwa Obrony ZSRR; od 1991 doradca prezydenta Federacji Ros. ds. obrony; autor pierwszych sowieckich monografii o J. Stalinie, L. Trockim i W. Leninie, opartych na źródłach archiwalnych, zawierających wiele nie znanych wcześniej faktów z historii ZSRR; gł. prace: Lenin (1994, wyd. pol. 1997), Siedmiu wodzów ( 1994, wyd. pol. t. 1–2 1999), Stalin (t. 1–2 1999), Trocki (1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia