wołgogradzki, obwód
 
Encyklopedia PWN
wołgogradzki, obwód, Wołgogrạdskaja ọbłast',
jednostka terytorialna na południowym wschodzie eur. Rosji, nad dolną Wołgą; na wschodzie graniczy z Kazachstanem;
do 1961 obwód stalingradzki, pow. 113,9 tys. km2, 2,7 mln mieszk. (2003); ludność miejska 74%; obszar równinny, w większości w strefie stepowej; słone jeziora (Elton); ważny region gosp.; przemysł gł. energ., elektromaszynowy, hutn., chem. (petrochem.); wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego; uprawa zbóż, roślin przem., warzyw (zwłaszcza arbuzów); hodowla bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej; rozwinięta żegluga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia