Wierczyński Stefan
 
Encyklopedia PWN
Wierczyński, Vrtel, Vrtel-Wierczyński, Stefan, ur. 26 XII 1886, Hanowce k. Stryja, zm. 3 II 1963, Poznań,
bibliograf, bibliotekarz, historyk literatury pol. i słowackiej;
dyr. Biblioteki Uniw. Poznańskiego 1927–37 i 1947–50 oraz Biblioteki Nar. 1937–40 i 1945–47; wykładał m.in. na uniwersytecie we Lwowie i Poznaniu, w czasie okupacji niem. na tajnych uniw. w Warszawie, Poznaniu i Krakowie; od 1950 profesor Uniw. Poznańskiego; czł. kilku tow. nauk., m.in. TNW (od 1937), komisji i komitetów PAU i PAN; 1933–39 przewodniczący Rady Związku Bibliotekarzy Pol.; teoretyk bibliografii (Teoria bibliografii w zarysie 1951), 1947 zorganizował wyd. „Bibliografii Zawartości Czasopism”, 1948 — Pracownię Bibliograf. IBL PAN w Poznaniu, gdzie zainicjował wyd. „Polskiej Bibliografii Literackiej za lata...”; badacz literatury pol. i zachodniosłow., gł. średniow. (Staropolska legenda o św. Aleksym na porównawczym tle... 1937); inicjator i organizator wydań zabytków pol. literatury średniow., oprac. kilka antologii, m.in. Średniowieczna poezja polska świecka (1923, wyd. 3 zmienione i rozszerzone 1952), edytor m.in. Rozmyślania przemyskiego (1952), Kazań gnieźnieńskich (1953), Średniowiecznej prozy polskiej (1959), Wyboru tekstów staropolskich... do roku 1543 (1930, wyd. 3 rozszerzone i uzupełnione 1963).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia