weksylologia
 
Encyklopedia PWN
weksylologia
[łac.-gr.],
nauka pomocnicza historii;
zajmuje się badaniem dziejów flag, bander, sztandarów, chorągwi, proporców oraz objaśnianiem znaczeń barw i znaków. Zapoczątkowana w XIV w. w Hiszpanii; XV–XVIII w. w atlasach geogr. i na mapach mor. zamieszczano tablice z flagami, sztandarami, banderami; w poł. XIX w. pojawiły się wydawnictwa poświęcone w., w XX w. jej podstawy nauk. stworzyli: O. Neubecker, B. McCandless, G. Grosvenor, H.G. Carr, I. Evans, W. Smith i in.; 1961 powstał ogólnoświat. Ośr. Badania Flag (Flag Research Center), który wydaje periodyk „The Flag Bulletin”; Międzynar. Federacja Organizacji Weksylologicznych (FIAV) zrzesza ok. 30 krajów (bez Polski).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia